Advolim Advocaten | Ervaren en gedreven. Samen sterk.

Advolim

Advocatenkantoor van Roger Pellens en Jill Marx.

Diensten

Ondernemingsrecht
 • Oprichting en opstart
 • Reorganisatie
 • Ondernemingen in moeilijkheden
 • Overdracht
Familiale Bedrijfsoverdracht
 • Strategie en planning
 • Waardebepaling
 • Overdrachtsbegeleiding
Adviesraden
 • Adviesraden voor KMO’s (erkend door Unizo)
 • Raden van bestuur (Oprichting en begeleiding)
Invorderingen/incasso
 • Invordering van achterstallige betalingen
 • Opstellen en invoeren van opvolgings- en preventieprocedures
Bouwprojecten
 • Begeleiding van bouwprojecten (burgerlijk en industrieel)
 • Bouwgeschillen
 • Bouwexpertises
Aansprakelijkheidsrecht
 • Schadegevallen
 • Productaansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheid voor dieren, zaken en aangestelden
 • Contractuele aansprakelijkheid
Administratief recht
 • Betwistingen m.b.t. stedenbouwkundige vergunningen
 • Overheidsopdrachten en aanbestedingen
Arbeidsrecht en Sociaal Recht
 • Ontslag
 • Beëindiging arbeidsovereenkomst
 • Opzegtermijn
 • Opzegvergoeding
 • Arbeidsongevallen en beroepsziekten
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Sociale zekerheid (RSZ–RSVZ)
 • Werkloosheid (RVA)
 • Leefloon
Bouwrecht
 • Aannemingsovereenkomsten
 • Verkoopovereenkomsten gronden/gebouwen
 • Betwisting aangaande afrekening
 • Zichtbare / verborgen gebreken
 • Faillissement aannemer
 • Toepassing woningbouwwet (voltooiingswaarborgen)
 • Bijstand bij gerechtelijke en minnelijke expertises
 • Aansprakelijkheid aannemer/architect
 • Schade aan aanpalende eigendommen bij bouwprojecten
Echtscheiding-samenwonenden
 • Echtscheiding
 • Beëindiging samenwoning
 • Regelingen m.b.t. de kinderen (verblijf, onderhoudsgeld…)
 • Onderhoudsgeld ex-partner
 • Vereffening en verdeling : na echtscheiding of na beëindiging van de samenwoning
Erfenissen en schenkingen
 • Testamenten
 • Schenkingen
 • Vereffening en verdeling van de nalatenschap
Personen– en familierecht
 • Bijstand aan minderjarigen en/of ouders -misdrijf -verontrustende opvoedingssituatie
 • Bescherming van meerderjarige onbekwamen
 • Vorderingen m.b.t. de afstamming
 • Regelingen m.b.t. minderjarige kinderen(verblijf, onderhoudsgeld,…)
Huur
 • Ontbinding huurovereenkomst
 • Invordering van huurachterstallen
 • Betwisting kosten en lasten
 • Recuperatie huurwaarborg
 • Schade aan het gehuurde goed
Strafrecht
 • Verdediging en bijstand van beklaagde
 • Verdediging en bijstand van burgerlijke partij
 • Bijstand bij verhoor
Verkeer
 • Verdediging en bijstand van beklaagde (snelheidsovertreding, dronkenschap, rijden onder invloed en andere overtredingen)
 • Verdediging en bijstand van burgerlijke partij; opstellen van schadenota en bekomen van schadevergoeding
Verzekeringsrecht
 • Burgerlijke aansprakelijkheid
 • Brand
 • Verkeer
Zaken- en goederenrecht
 • Burenhinder
 • Afpaling
 • Erfdienstbaarheden

Wij staan voor u klaar

Roger Pellens

Advocaat / Bemiddelaar / Collaboratieve advocaat

Roger behaalde een licentiaat in de rechten. Van 1980 tot 1985 studeerde hij rechten aan de Katholieke Universiteit te Leuven.

Roger werkte voor BNP Paribas Fortis van 1985 tot 1988 en voor Schoellershammer (DE) van 1988 tot 1991. In 1991 begon hij te werken voor Coca-Cola en sinds 2003 is hij advocaat aan de balie te Limburg.

In juni 2022 behaalde Roger zijn certificaat als collaboratieve advocaat.

Roger is bemiddelaar in Burgerlijke en Handelszaken en sociaal bemiddelaar.

Hij maakt als onafhankelijk bestuurder deel uit van meerdere Adviesraden en Raden van Bestuur.

Team: Roger Pellens & Jill Marx

Jill Marx

Advocaat / Collaboratieve advocaat

Jill is master in het strafrecht en privaatrecht. Ze heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit van Hasselt en de Katholieke Universiteit te Leuven van 2009 tot 2014.

Jill was advocaat aan de balie te Leuven van 2014 tot 2017. Sinds 2017 werkt ze als advocaat aan de balie te Limburg.

Sinds 2022 is Jill ook voorzitster van Unizo Houthalen-Helchteren zodat ze goed geplaatst is om ondernemers en zelfstandigen op het juiste pad te zetten.

In juni 2022 behaalde Jill haar certificaat als collaboratieve advocaat.

Tarieven

Eerste consultatie
 • min. €65*
Provisies
 • €750* of €1.000*
 • Voorwaarden: Naar gelang de evolutie in het dossier kan om een bijkomende provisie gevraagd worden
Erelonen
 • €125/u - €150/u*
 • Afhankelijk van de complexiteit van de zaak
Gerechtskosten
 • Deze kosten worden netto doorgerekend*
Kantoorkosten
 • Dossieropening: €90*
 • Brieven: €12/pagina* (eventueel aantekentaks)
 • Copies: €0,70/pagina*
 • Verplaatsingskosten: €0,80/km*
*Alle bedragen worden verhoogd met 21% BTW

Contacteer ons

011 / 52 60 56

Roger@advolim.be

Jill.Marx@advolim.be

Sint-Trudoplein 7/2
3530 Houthalen-Helchteren

Ons kantoor bevindt zich tegenover de kerk van Helchteren, naast het kantoor van notaris Natalie Cabes.